Ulusal Yazılım Mimarisi  Çalıştayı

Ankara, 24 Eylül 2005
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Amaç
Bildiri Çağrısı
Çalıştay Takvimi
Bildiri Formatı
Organizasyon
Destekleyenler
Çalıştay Programı
Katılanlar
İrtibat

 II. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
kapsamında
 

English

Amaç ve Kapsam

Türk Yazılım Mimarisi Tasarımı Çalıştayı yalnızca yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir.  Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri  ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu çalıştayın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek

Temel hedef, Yazılım Mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir.  Bu hedefi desteklemek üzere çalıştayın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

  • Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek

Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız.  Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır.  Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.

  • Yazılım mimarisi tasarımının uygulanmasını özendirmek ve tartışmak

Yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme, Türk toplumunda bir anahtar rol üstlenmek üzeredir.  Geçen on yıl zarfında ciddi uluslararası rekabet kabiliyeti olan bir çok saygın yazılım kuruluşu ortaya çıktı.  Bu şirketlerin genelde uluslararası yazılım mühendisliği camiası ile bir uyum sağladığı gözlemlenmektedir.  Bu çalıştay ile yazılım mimarisi tasarımı konusunda bir durum değerlendirmenin oluşturulabileceğini umuyoruz. Çalıştayın endüstrideki en son gelişmeleri temsil etmek ve ayrıca belirlenmiş problemler ve çözümlerini de öne çıkarmak için bir fırsat oluşturacaktır.
ODTÜ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


IEEE Computer Society
Turkey Chapter

cyberSoft