Amaç
Bildiri Çağrısı
Konferans Takvimi
Bildiri Formatı
Organizasyon
Program Komitesi
Konferans Programı
Davetli Konusmacilar
Katılım
Destekleyenler
Bağlantılar
İrtibat

English

Yıldız Teknik Universitesi, Bilgisayar Müh. Bölümü


IEEE Computer Society
Turkey Chapter

Amaç ve Kapsam

Konferans yalnızca yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir ve Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri  ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu konferansın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek

Temel hedef, Yazılım Mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir.  Bu hedefi desteklemek üzere konferansın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

  • Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek

Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız.  Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır.  Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.

  • Yazılım mimarisi tasarımının uygulanmasını özendirmek ve tartışmak

Yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme, Türk toplumunda bir anahtar rol üstlenmek üzeredir.  Geçen on yıl zarfında ciddi uluslararası rekabet kabiliyeti olan bir çok saygın yazılım kuruluşu ortaya çıktı.  Bu şirketlerin genelde uluslararası yazılım mühendisliği camiası ile bir uyum sağladığı gözlemlenmektedir.  Bu konferans ile yazılım mimarisi tasarımı konusunda bir durum değerlendirmenin oluşturulabileceğini umuyoruz. Düzenlenecek olan bu konferans, endüstrideki en son gelişmeleri temsil etmek ve ayrıca belirlenmiş problemler ve çözümlerini de öne çıkarmak için bir fırsat oluşturacaktır.

UYMK Broşür

 

 

Amaç • Bildiri Çağrısı • Konferans Takvimi • Bildiri Formatı • Organizasyon • Program Komitesi • Konferans Programı • Davetli Konusmacilar • Katılım • Destekleyenler • Bağlantılar • İrtibat