IMPROQ
2004

Yazılım Süreçlerinin Kaliteye Etkisi Çalıştayı

21-22 Mayıs 2004
Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye


 

Katılım Çağrısı
Organizasyon
Program Komitesi
Kriterler
Makaleler
Program
Çalıştay Raporu
Katılanlar
Bağlantılar
Katılım
Sponsor
Konaklama

 

English

Katılım

Çalıştaya katılım ücretsizdir ve iki farklı şekilde gerçekleşebilir:

Makale Gönderimi
Makaleye katkıda bulunan her yazar çalıştaya davet edilecektir.

Sadece İzleyici
Makale sunmadan da çalıştaya kayıt yaptırabilmek mümkündür. Bunun için ilgililerin
bedir@cs.utwente.nl adresine 15 Mayıs'a kadar bir elektronik ileti göndermeleri gerekmektedir. Lütfen ileti metnine teknik birikiminizi ve ilgili olduğunuz araştırma alanlarını yazmayı unutmayınız.